About

From
Jump to: navigation, search


Flag of the United Kingdom.png

We prepare today’s student for tomorrow’s technology

We believe that everyone, schools included, should have access to quality education we believe that STEAM (science, technology, engineering, the arts and mathematics) are an integral part of education reform.

Our aim is to help schools, teachers and families introduce their children and students to the technology skills of the 21st century in a fun way, and in compliance with the new teaching reguations, so that they can enhance their educational results, have a more efficient teaching process and prepare students with comprehensive knowledge for tomorrow’s labour market.


For more information visit EdIT.school


Flag of the Netherlands.png

Wij bereiden de student van vandaag voor op de technologie van morgen

Wij zijn van mening dat iedereen toegang moet hebben tot kwaliteitsonderwijs en dat STEAM (wetenschap, technologie, techniek, kunst en wiskunde) een integraal onderdeel is van het onderwijs.

Ons doel is scholen, leraren en gezinnen te ondersteunen om leerlingen en kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met de technologische vaardigheden van de 21e eeuw, zodat de leerlingen hun onderwijsresultaten kunnen verbeteren, docenten hun onderwijsproces efficiënter kunnen inrichten en studenten met diepgaande kennis te kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt van morgen.


Ga naar EdIT.school voor meer informatie